Predajca

Názov:PROCESNÁ AUTOMATIZÁCIA
IČO:31652573
DIČ:2020487370
IČ DPH:SK2020487370
Mesto:Košice
PSČ:04001
Adresa:Strojárenská 1
Telefón:00421557202603
E-mail:pacentrum@procaut.sk
Kontakt:Radoslav Ňulasi
OR Okresného súdu Košice I., odd.SA, vl.č.292/V

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Košický kraj

Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 055/729 07 05
  • 055/622 76 55
Fax:
  • 055/622 46 95